Wörter mit X

Unsere Listen auf dieser Seite für Wörter mit X aus 2, 3 und 4 Buchstaben helfen Ihnen, sich beim Scrabble zu verbessern.

Nur das Q kommt noch seltener in der deutschen Sprache vor als das X.

Wenn Sie aber beim Scrabble-Spielen den einzigen Spielstein für das X erhalten, so sollten Sie das Beste daraus machen.

 

Scrabble-Wörter mit X

 

Wörter mit X – 2 Buchstaben:

EX, IX, XI

Wörter mit X – 3 Buchstaben

AXT, BOX, BÜX, DAX, EXE, EXT, FAX, FEX, FIX, FOX, HEX, IXE, IXT, JUX, KUX, LAX, LEX, LUX, MIX, MOX, NIX, PAX, REX, SAX, SEX, TEX, XIS

Wörter mit X – 4 Buchstaben

APEX, AXEL AXON, ÄXTE, BOXE, BOXT, BUXE, BÜXE, BÜXT, CRUX, EXEN, EXET, EXIL, EXOT, EXPO, EXTE, FAXE, FAXT, FEIX, FEXE, FIXA, FIXE, FIXT, FLEX, FOXE, HAXE, HAXL, HEXE, HEXT, HOAX, ILEX, IXEN, IXET, IXTE, JUXE, JUXT, KRUX, KUXE, LAXE, MAXI, MIXE, MIXT, MOXA, MOXE, MOXT, NIXE, NOXE, ONYX, OXER, OXID, OXYD, PRIX, REXE, REXT, SAXE, SEXT, SEXY, TAXE, TAXI, TEXT, TRAX

Wörter mit X – 5 Buchstaben (Eine Auswahl in der Reihenfolge der meisten hin zu den wenigsten Punkten)

PYXIS, XYLOL, XYLEN, OXYDS, OXYDE, ONYXE, PHLOX, BÜXTE, BÜXET, BÜXEN, AFFIX, VARIX, PODEX, PIXEL, JUXTE, JUXTA, JUXET, JUXES, JUXEN, FIXUM, FIXEM, EXPOS, ÄXTEN, WIMAX, LEXIK, KODEX, FOXES, FOXEN, FLEXT, FLEXE, CODEX, MOXTE, MOXET, MOXEN, LEXEM, LAXEM, KUXES, KUXEN, KRAXE, INFIX, FIXTE, FIXET, FIXES, FIXER, FIXEN, FEXES, FEXEN, FEIXT, FEIXE, FAXTE, FAXET, FAXEN, EXAKT, BOXTE, BOXET, BOXER, BOXEN, BORAX, BEHEX, AXIOM, ANFIX, ANFAX, REMIX, MIXTE, MIXET, MIXER, MIXEN, MIXED, MAXIS, HELIX, HAXLS, HAXLN, EXEMT, BUXEN, XENON, TOXIN, TELEX, SIOUX, RELAX, OXIDS, OXIDE, OXERS, OXERN, NOXIN, NOXEN, LUXUS, LAXES, LAXER, LAXEN, LATEX, HEXTE, HEXET, HEXER, HEXEN, HAXEN, GEEXT, EXILS, EXILE, AXONS, AXONE